هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

پيشنهاد كاربردي براساس مرور نظارم‌دار بر پژوهش‌هاي بهداشت روان دانشجويي

 

  

    1.    تقویت عواملی مانند حمایت اجتماعی، باورهای مذهبی، مهارت‌های مقابله خصوصا در دانشجویان غیر بومی و خوابگاهی

      2.       غربالگری و شناسایی دانشجویان مبتلا به مشکلات و اختلالات‌روانی

     3.       اهتمام به آموزش مهارت‌های زندگی و پیگیری تصویب واحد درسی مهارت‌های زندگی برای کلیه دانشجویان

   4.    بررسی تاثیر فعالیت‌های تفریحی و فراغتی بر سلامت روانی و رضایت دانشجویان و نقش متغیرهای میانجی در این خصوص

     5.       پایش دانشجویان درحین تحصیل و مشخص کردن دانشجویان در معرض خطر و آسیب پذیر

      6.       انجام پژوهش‌های دانش، نگرش و عملکرد(KAP) درخصوص كانون مشاوره

     7.       اصلاح باورهای اشتباه دانشجویان در زمینه مشاوره و مراجعه به آن

     8.       ارزیابی رضایت دانشجویان از خدمات مشاوره‌ای

      9.       آموزش دانشجویان در‌خصوص تنظیم روابط بین فردی و نحوه تعامل با افراد غیر‌همجنس

   10.       آموزش دانشجویان متاهل در زمینه رفع اختلافات و تعارض‌های زناشویی

   11.       آموزش کارکنان  برای آشنایی با مسائل عاطفی‌رفتاری دانشجویان

 12.    برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص مهارت‌های مقابله با استرس، مدیریت زمان، غلبه بر تعلل، شیوه‌های حل‌تعارض، حل‌مساله، مهارت‌های بین فردی، جرات‌مندی، و کنترل خشم

 13.       اطلاع‌رسانی در‌خصوص ماهیت‌ عشق، عشق مناسب برای زندگی زناشویی و"عشق ناگفته"

  14.       ارزیابی نگرش دانشجویان در‌خصوص زندگی مشترک، واسطوره های ازدواج موفق

  15.       انجام پژوهش‌های بررسی اثر بخشی مداخلات در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار و مواد

  16.       ایجاد شبکه‌های حمایتی نظیر گروه همسن و سالان

 17.       تدوین وارائه راهکارها برای بهبود کیفیت ارتباط اساتید و دانشجو

 18.       تدوین و ارایه راهکارها برای بهبود کیفیت ارتباط کارکنان حوزه‌های آموزشی ـ دانشجویی با دانشجویان

 19.    برگزاری دوره‌های آموزشی برای اساتید و کارکنان حوزه‌های آموزشی ‌ـ دانشجویی در‌مورد شناخت ویژگی‌های رشدی دانشجویان

 20.    برگزاری دوره‌های آموزشی برای اساتید و کارکنان حوزه‌های آموزشی ـ دانشجویی در‌مورد ویژگی‌های دانشجویان دارای مشکلات روانشناختی و نحوه ارجاع آنها به مرکز مشاوره دانشگاه

 21.    آموزش اساتید در خصوص تاثیر تشویق و بازخوردهای کلامی و غیر کلامی مثبت در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان

 22.       آموزش مهارت‌های مطالعه به دانشجویان

23.       ارتقای مهارت مشاوران در زمینه مشاوره‌های تحصیلی

 24.       پایش دانشجویان در حین تحصیل و مشخص کردن دانشجویان دارای افت تحصیلی

 25.       طراحی و اجرای مداخلات برای دانشجویان مشروط یا دارای مشکلات تحصیلی

 26.       برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های تحصیلی برای دانشجویان دارای افت تحصیلی، با معدل ضعیف و مشروط

27.       افزایش ارتباط مراکز مشاوره با واحدهای آموزشی به منظور ارجاع سریع دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی

28.       انجام پژوهش در خصوص ویژگی‌های روانی و دموگرافیک دانشجویان مشروط

 29.       انجام پژوهش در خصوص عوامل موثر در مشروط شدن یا افت تحصیلی دانشجویان