دانشگاه سوربُن sorbonne قدیمی‌ترین دانشگاه پاریس است. این دانشگاه نام خود را دانشمند قرن ۱٣ رابرت دسوربن موسس کالج سوربن گرفته است. همه دانشکده‌های این دانشگاه قبلا به صورت یک مجموعه در مرکز پاریس بوده اما امروز این دانشگاه به چند دانشگاه مختلف تقسیم شده‌است. بخش مهمی از آموزش عالی فرانسه در زمینه‌های ادبیات زبان شناسی علوم اجتماعی و فلسفه در دانشگاه‌های سوربن قدیم و سوربن جدید است.بسیاری از دانشگاه‌های پاریس در حال حاضر «سوربن» نامیده می‌شوند و خود را شعبه‌ای از سوربن می‌نامند. من جمله:

  • پاریس I (پانتئون سوربن)
  • پاریس III (سوربن جدید)
  • پاریس IV (پاریس سوربن)
  • پاریس V (پاریس دکارت)

این چهار دانشگاه دولتی در بنای تاریخی سوربن قرار دارند.

سایت دانشگاه سوربن پاریس : http://www.sorbonne.fr