هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)
بررسی رابطه بین خدمات فاوا (ICT) و میزان رضایت دانشجویان و اساتید در دانشگاههای استان هرمزگان

 منبع : داخلی

 نويسنده : عبدالحمید دلشاد    ایمیل : Eng.Delshad@gmail.com

 نوشته شده در تاريخ : 1389/04/12   ( آخرين ويرايش : 1390/07/28 )

 بررسی رابطه بین ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) و میزان رضایت دانشجویان و اساتید در دانشگاههای دولتی استان هرمزگان

The Relationship Between Information & Communcation Technology (ICT) Services & Professors & Students Satisfaction in Hormozgan Gavermental Universities