هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)
رشته های مرکز
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - معماری
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - مدیریت خدمات بندری
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - تربیت مربی پیش از دبستان
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته شورای حل اختلاف حقوق
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - خدمات قضایی
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - تعمیر و نگهداری خودرو
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - مدیریت کسب و کار
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - فناوری اطلاعات و ارتباطات
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - نرم افزار کامپیوتر
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - گرافیگ
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - بازاریابی
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - روابط عمومی
در حال اجرا - پودمانی کاردانی ناپیوسته - خدمات مالی در واحد های صنفی
در حال اجرا - ترمیک کاردانی ناپیوسته - مدیریت بازرگانی
در حال اجرا - ترمیک کاردانی ناپیوسته - فناوری اطلاعات و ارتباطات
در حال اجرا - ترمیک کاردانی ناپیوسته - گرافیک
در حال اجرا 90 پودمانی کارشناسی ناپیوسته تجارت الکترونیک مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات
در حال اجرا بهمن 1387 ترمیک کارشناسی ناپیوسته مالی کارشناسی ناپیوسته حسابداری
در حال اجرا بهمن 1388 ترمیک کاردانی ناپیوسته - امور اداری
در حال اجرا بهمن 1388 ترمیک کارشناسی ناپیوسته - کارشناسی ناپیوسته روابط عمومی
در حال اجرا بهمن 1388 ترمیک کارشناسی ناپیوسته تصویر سازی کارشناسی ناپیوسته گرافیک
در حال اجرا بهمن 1389 پودمانی کارشناسی ناپیوسته - کارشناسی ناپیوسته معماری
در حال اجرا بهمن 1389 پودمانی کارشناسی ناپیوسته - کارشناسی ناپیوسته مدیریت لجستیک بنادر
در حال اجرا بهمن 1390 پودمانی کاردانی ناپیوسته - جوشکاری
در حال اجرا بهمن 1390 پودمانی کاردانی ناپیوسته - نقشه کشی صنعتی
در حال اجرا بهمن 89 ترمیک کاردانی پیوسته - عمران-کارهای عمومی ساختمان
در حال اجرا بهمن ماه 1391 پودمانی کارشناسی ناپیوسته - حسابداری مالی
در حال اجرا بهمن ماه 1391 پودمانی کارشناسی ناپیوسته - تربیت مربی پیش دبستانی
در حال اجرا بهمن ماه 1391 پودمانی کارشناسی ناپیوسته طراحی و نوسازی بافت های فرسوده مهندسی فناوری معماری
عدم پذیرش مهر 1382 پودمانی کاردانی ناپیوسته - گرافیک رایانه
[2 ]   صفحه بعدی >>
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر (مدیران گروه و کارشناس رشته ) بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید .