هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

عضویت در کانون دانش آموختگان

 

    

كانون دانش آموختگان دانشگاه با هدف ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين دانش آموختگان با يكديگر و آشنائي و بهره گيري موثرتر از امكانات و تجربيات علمي – فرهنگي اعضاء تشكيل شد . كانون دانش آموختگان تشكيلاتي است غير انتفاعي ، غير سياسي و غير دولتي كه با حمايت مستقيم دانش آموختگان ، اساتيد و مدرسين دانشگاه جامع علمي كاربردي و ساير حاميان تشكيل گرديده و براي گسترش ارتباطات اجتماعي و فرهنگي ميان دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي تلاش خواهد نمود .

از جمله مهمترين اهداف اين كانون عبارتند از :

1-      استفاده از استعداد ها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان

2-      ايجاد ارتباط علمي بين اعضاء و ايجاد زمينه ارتقاء علمي و تكميل دانش و تجربه تخصصي اعضاء

3-   ايجاد كتابخانه ، سايت علمي ، برگزاري همايش هاي  آموزشي ، صنفي ، فرهنگي و ...... از ديگر فعاليتهايي است اين كانون مي تواند به آنها مبادرت نموده و از طريق آنها به ايجاد زمينه هاي رشد و بهره مندي اعضاء كمك نمايد .

4-      ايجاد ارتباط و تعامل سازنده بين همكاران شاغل در عرصه هاي مختلف علمي و اجرايي كشور

5-      حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه هاي فرهنگي جامعه علي الخصوص جامعه دانشگاهي

6-      ايجاد زمينه مناسب جهت توسعه ، تعميق و تعالي ارتباطات فرهنگي با ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور

7-   معرفی اعضا کانون جهت استفاده از تسهیلات مختلفی که از طریق دستگاهها و یا نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 

 

بدينوسيله از كليه علاقه مندان به عضويت در اين كانون جهت تکمیل فرم ثبت نام دعوت بعمل مي آيد .

 

لطفابه نکات ذیل در هنگام عضویت توجه فرمایید:

1-      در صورتیکه برای اولین بار ثبت نام می نمایید در پایان ثبت نام کد رهگیری 6 رقمی را دریافت نمایید.

2-      در صورتیکه قبلا ثبت نام نموده اید و کد رهگیری دریافت ننموده اند وارد قسمت دریافت کد رهگیری شده با واردکردن مشخصات مورد نیاز کد رهگیری 6 رقمی را دریافت نمایید.

3-      جهت تکمیل اطلاعات خود وارد قسمت "اصلاح اطلاعات شده" با واردکردن کد رهگیری نسبت به تکمیل و یا اصلاح اطلاعات خود اقدام نمایید.