هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

 

فرصتی برای:
* تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتی دانشجویان در مورد موضوعات و مشکلات دانشجویی
*
ایجاد بستر مناسب جهت همکاری با اهداف دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگ اسلامی
*
گسترش روحیه خودباوری، شجاعت و ایثار در دانشجویان علمی ـ کاربردی
*
دقت و ژرف نگری در مسائل علمی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان
*
ارتقای سطح علمی، فرهنگی و رفاهی مراکز آموزشی

بخشی از آیین نامه شورای مشورتی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی


به منظور تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتی دانشجویان در مورد موضوعات و مشکلات دانشجویی، ایجاد بستر مناسب جهت همکاری با اهداف دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگ اسلامی، گسترش روحیه خودباوری، شجاعت و ایثار در دانشجویان علمی ـ کاربردی، دقت و ژرف نگری در مسائل علمی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، ارتقای سطح علمی، فرهنگی و رفاهی مراکز آموزشی، «شورای مشورتی دانشجویی» بر اساس این آئین نامه در کلیه مراکز آموزش علمی ـ کاربردی تشکیل می شود.
شورای مشورتی دانشجویی دانشگاه: شامل 33 نفر عضو از دبیران شورای مشورتی استانها که تعداد چهار نفر از استان تهران خواهند بود .
شورای مشورتی دانشجویی استانی: شامل دبیران مشورتی مراکزآموزشی تحت نظارت هر استان
شورای مشورتی دانشجویی مر کز: شامل اعضاء منتخب در شورا ی مشورتی دانشجویی
 ماده 1: «شورای مشورتی دانشویی مرکز» که در این آیین نامه ب اختصار «شورا» نامیده می‌شود با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای ارتباط مستقیم مسئولان با دانشجویان، اطلاع بدون واسطه از موضوعات و مشکلات دانشجویان، با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1-1- رییس مرکز علمی کابردی بعنوان رییس شورا و در غیاب نماینده قانونی وی
1-2- دو نماینده از دانشجویان شاغل به تحصیل هر مرکز آموزشی و با انتخاباتی در آغاز نیسال اول هر سال تحصیلی با رای اکثریت نسبی دانشجویان به مدت یکسال، برگزیده می شود. مسئول برگزاری انتخابات، رئیس مرکز آ موزشی یا نماینده قانونی وی می باشد.
1-3- دبیر کانون فرهنگی ، هنری و قرآنی مرکز آموزشی
1-4- یک دبیر به انتخاب دبیران انجمن های علمی دانشجویی مرکز آموزشی
1-5- مسئول بسیج دانشجویی مرکز آموزشی یا نماینده وی
1-6- دبیر یا نماینده قانونی انجمن ورزشی مرکز
تبصره 1: کلیه دانشویان معرفی شده برای مدت یکسال به عضویت این شورا پذیرفته خواهند شد و حکم آنان توسط رییس مرکز آموزشی صادر خواهد شد عضویت مجدد آنان در صورت احراز شرایط برای دوره های بعدی بلاع مانع است.
تبصره 2: داوطلبان احراز نمایندگی منتخب موضوع بند
1-2 نباید عضو هیچ یک از انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی باشند.
 ماده 2: دانشجویان عضو شورا باید واجد شرایط باشند :
1- حداقل یک نیمسال تحصیلی یا یک پودمان را با موفقیت در مرکز آموزشی سپری کرده باشند و سابقه مشروطی در پرونده تحصیلی نداشته باشند.
2- حکم قطعی کمیته انضباتی که منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی شده باشد، نداشته باشتد.
3- حداقل 25 واحد درسی در نظام ترمی و دو پودمان در نظام پودمانی به تاریخ فراقت از تحصیل آنان باقی مانده باشد.
 تبصره: کلیه شرایط فوق می بایست در طول عضویت جاری باشد .
 ماده 3: جلسات شورا به صورت منظم حداقل دو ماه بعد یک بار برگزار می شود . شرکت کلیه اعضاء در جلسات الزامی و در صورت غیبت در سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب (در طول سال) ، عضویت فرد غایب در شورا ملغی و فرد غایب در شورا ملغی و فرد واجد شرایط ظرف دو هفته انتخاب و منصوب می شود.
ماده4- موضوعات جلسات پیرامون موضوعات دانشگاه اعم از علمی،رفاهی فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.تبصره: با تشخیص رییس مرکز آموزشی، موضوعات دیگر نیز می تواند در دستورات جلسه قرار گیرد.
ماده 5: چون مباحث و جلسات این شورا مشورتی است، اعضاء آن از حیث عضویت در این شورا نمی توانند در امور اجرایی و برنامه ریزی مرکز آموزشی مداخله کنند .
 ماده 6: ترکیب شورای مشورتی استان به شرح زیر خواهد بود : · رئیس واحد استانی به عنوان رئیس شورا · دبیران شورای مشورتی مراکز استانی بعنوان عضو شورا .