هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

 

اعضاء شورای فرهنگی مرکز بندرلنگه

رئیس مرکز و یا یکی از معاونین

یک نفر از مدرسان ثابت

مدیر امور دانشجویی فرهنگی

مسئول دفتر مشاوره

کارشناس فرهنگی دانشجویی

دو نفر دانشجوی خانم و آقا

 

وظایف شورای فرهنگی عبارت است از :

 

الف: برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و قرآن در دانشگاه

ب: همکاری برای گسترش مبانی دینی و اخلاقی با برگزاری برنامه های مناسب فرهنگی و تبلیغاتی.

ج: برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیت های فوق برنامه دانشگاه .

د: برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه های آموزشی .

ه: برنامه ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه  ونهاد های فرهنگی و مردمی .

و: تصویب راهکارهای لازم به منظور ایجاد بستر مناسب برای پیوند آموخته های علمی وعملی .

ز: بررسی مشکلات فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم در شورا .

 

 

 

 

   : شورای فرهنگی سازمان مرکز دانشگاه http://www.uast.ac.ir/DocLib6/shora-farhangi.aspx