هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

خلاصه مفاد بخشنامه مرخصی تحصیلی

 

نظام ترمی : 1- در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر یک ترم مرخصی با در نظر گرفتن سنوات . 2- سنوات تحصیلی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 3 سال  3- کسانیکه حداقل 8 واحد پیش نیاز گذرانده باشند، یک نیمسال به سنوات آنان افزوده می شود .

نظام پودمانی : 1- سنوات تحصیلی دانشجویان دارای معافیت تحصیلی، حدکثر 3 سال و دانشجویان دارای کارت پایان خدمت و معافیت حداکثر 6 سال 2- مرخصی برای دانشجویان بهره مند از معافیت تحصیلی یک پودمان با در نظر گرفتن سنوات .

خلاصه مفاد بخشنامه تغییر رشته

نظام ترمی : 1- تغییر رشته در یک زیر گروه آموزشی ممکن است 2- در صورت تغيير رشته دانشجو بتواند در مدت زمان تعيين شده (سنوات) ، دروس رشته جديد را بگذراند.

نظام پودمانی : 1- حداقل معدل پودمان قبل 15 باشد 2- تغییر رشته سهمیه شاغل در یک زیر گروه آموزشی ممکن است و تغییر رشته سهمیه آزاد در یک گروه آموزشی ممکن است با داشتن کف معدل آن رشته در همان سهمیه ثبت نامی و همان پذیرش . 3- در صورت تغيير رشته دانشجو بتواند در مدت زمان تعيين شده (سنوات) ، دروس رشته جديد را بگذراند.

هر دو نظام آموزشی : 1- تقاضای تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیم گیری است

خلاصه مفاد بخشنامه تکدرس (معرفی به استاد )

نظام ترمی :  1- دانشجو یک درس مانده (عمومی یا افتاده ) داشته باشد و کلیه دروس گذرانده باشد .

نظام پودمانی : 1- دانشجو یک درس مانده (عمومی یا افتاده ) داشته باشد و کلیه دروس گذرانده باشد .

خلاصه مفاد بخشنامه معادلسازی

نظام ترمی : 1- واحد هاي گذرانده دانشجو که از نظر تعداد واحد و محتوا مشترک باشد، معادل سازي مي گردد 2-نمره کمتر از 12 نباشد 3-به ازای هر20 واحد معادلسازی یک نیمسال سنوات محسوب می شود 3-دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشگاههای دولتی، علمی-کاربردی(پودمانی و ترمی)و اموزشکده های فنی و حرفه ای پذیرفته می شود و به نحوی معادلسازی می شود که در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذراند4- فقط دروس عمومی و پایه دانشگاه آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی معادلسازی می شود .5- معادلسازی از نظام پودمانی به نظام ترمی حداکثر 50 درصد واحد ها پذیرفته می شود و در صورتیکه معدل کل نظام پودمانی بالای 15 باشد نمرات دروس گذرانده شده بالای 14، بدون رعایت سقف 50 درصد انجام می شود .

نظام پودمانی : 1- واحد هاي گذرانده دانشجو که از نظر تعداد واحد و محتوا مشترک باشد، معادل سازي مي گردد

خلاصه مفاد بخشنامه انصراف از تحصیل

نظام ترمی : 1- کارشناس رشته با توجه به شرایط ادامه تحصیل (ارائه واحد، سنوات، نظام وظیفه و ... ) تمام سعی و تلاش خود را در جذب و ادامه تحصیل دانشجو انجام داده باشد .

نظام پودمانی : 1- عدم مراجعه دانشجو بدون اطلاع و نامنویسی پودمان، انصراف از تحصیل است و درصورت داشتن عذر و اتخاذ تصمیم شورا به ادامه تحصیل، آن پودمان جزء سنوات محسوب می شود .

 

  

خلاصه مفاد بخشنامه مهمان

نظام ترمی : 1- حداقل یک نیمسال گذرانده باشد 2- دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر یک نیمسال مهمان 3-دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه علمی-کاربردی(نظام ترمی) مجازند نسبت به پذیرش دانشجوی مهمان تا دو نیمسال برای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اقدام نمایند .

نظام پودمانی : 1- مهمان پودمان اول بلامانع است 2- حداکثر 3 پودمان مهمانی

خلاصه مفاد بخشنامه مشروطی و اخراجی

نظام ترمی : 1- دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 2 ترم، با معدل کل کمتر از 10 اخراج است 2- اگر معدل کل بالای 10 باشد در صورتیکه ترم سوم نیز مشروط شود،اخراج است 3- داشنجوی مشروطی حق انتخاب واحد بیش از 14 واحد را ندارد، مگر اینکه ترم آخر باشد .

نظام پودمانی : 1- چنانچه دانشجویی سنوات آن تمام شده باشد و یا سنوات مانده کفاف ارائه واحد و اتمام دروس را نداشته باشد .(دانشجوی با معافیت تحصیلی حداکثر سنوات 3 سال و دارای کارت حداکثر 6 سال) اخراج است 2-دانشجویی که با افزایش یک پودمان سنوات فارغ التحصیل می شود، می بایست از کمیسیون موارد خاص استان برای افزایش یک نیمسال سنوات با سقف 24 واحد از دروس پودمانها درخواست یک ترم سنوات شود .

خلاصه مفاد بخشنامه فراغت از تحصیل

نظام ترمی : 1- دانشجوی ترم آخر حتی اگر مشروط باشد می تواند تا سقف 24 واحد اخذ کند 2- اگر دانشجویی معدل کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند تا سقف 24 واحد درسی را انتخاب نماید .

نظام پودمانی : 1-دانشجویی که با افزایش یک ترم سنوات، فارغ التحصیل می شود، می بایست از کمیسیون موارد خاص استان برای افزایش یک نیمسال سنوات تا سقف 24 واحد از دروس پودمانها درخواست یک ترم سنوات شود .

 

خلاصه مفاد بخشنامه پیشنیاز

نظام ترمی : 1- حداقل 8 واحد درس پیشنیاز، یک نیمسال به سنوات دانشجو افزوده می شود 2-

نظام پودمانی : 1- از نظر ارائه دروس پیشنیاز، مدرک پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی همانند دیپلم ریاضی فیزیک است 2-کلیه پذیرفته شدگان، اگر بیش از 4 سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد ملزم به گذراندن دروس پیشنیاز می باشند.

خلاصه مفاد بخشنامه انتقال

نظام ترمی : 1- انتقال در ترم اول با موافقت مبداء و مقصد مجاز است .

نظام پودمانی : 1- انتقال در پودمان اول ممنوع است .