هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

کمیته انظباطی

 

آئين نامه انضباطي

 

    دانشگاه به تحقيق مركز توليد علم و دانش و يكي از اركان مؤثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم بوده و مي‌باشد و توجه و حفظ قداست علم و اخلاق بويژه در محيط‌هاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است و اهميت نقش دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف رشد و توسعه پايدار جامعه، پيروزي انقلاب و تثبيت نظام انكار ناپذير بوده و مي‌باشد. از اين روي توجه به مسائل فرهنگي دانشگاه و كمك به سالم نگه‌داشتن محيط‌هاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي‌نظمي، هنجارشكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهميت بسزايي برخوردار است.بديهي است توجه به شيوه‌هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم‌گيري جزء اصول اساسي و خدشه‌ناپذير تلقي مي‌شود.

    كميته انضباطي دانشجويان يك نهاد رسمي دانشگاه است كه مسئوليت رسيدگي به تخلفات دانشجويي را بر عهده دارد. اين تخلفات مي‌تواند شامل تخلفات آموزشي، عدم رعايت مقررات دانشگاه، اخلال در نظم دانشگاه و عدم رعايت شئونات دانشجويي باشد. توضيحات مبسوط‌تر در مورد تخلفات دانشجويي و مراحل رسيدگي به آنها از احضار و تشكيل پرونده تا تشكيل كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر و صدور حكم، در آئين‌نامه انضباطي و شيوه‌نامه اجرايي آن به طور خلاصه در زير آمده است:

الف) رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس يا قتل)

ب) رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري:

1- تقلب در امتحان

2- فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان.

3- ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه شود.

4- ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت‌المال

ج) تخلفات سياسي:

1- دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.

2- عضويت در گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها.

 

3- فعاليت و تبليغ به نفع گروهك‌ها و مكاتب الحادي.

4- توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و ...)

5- ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.

د) تخلفات اخلاقي:

1- استعمال مواد مخدر، شرب خمر، قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد.

2- استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح‌هاي رايانه‌اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تكثير و توزيع اين گونه وسائل.

3- عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل.

4- استفاده، توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكس‌هاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب.

5- عدم رعايت شئونات دانشجويي

6- داشتن رابطه نامشروع

7- تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع

8- انجام عمل منافي عفت

 

* كميته انضباطي دانشجويان مي‌تواند بر اساس نوع تخلف‌هاي عنوان شده يكي از تنبيهات مندرج ذيل را براي متخلفين در نظر گيرد:

- احضار و اخطار شفاهي

- تذكر و يا اخطار كتبي بدون درج در پرونده

- تذكر و يا توبيخ با درج در پرونده

- دادن نمره 25/0 در درس مورد تخلف

- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه

- دريافت خسارت از دانشجو

- منع موقت از تحصيل به مدت يك يا دو نيمسال بدون و يا با احتساب در سنوات تحصيلي

 

در تخلفات شديدتر، احكام ديگري پيش‌بيني شده كه شامل تغيير محل تحصيل، منع موقت از تحصيل به مدت سه تا چهار نيمسال و يا اخراج از دانشگاه بوده و توسط كميته مركزي انضباطي دانشجويان صادر مي‌شود.

اين كميته متقابلاٌ موظف است ضمن تأكيد بر انجام مسئوليت قانوني خود از هرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجويان را فراهم آورد، جلوگيري نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

       مقدمه:

       انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والامقام به ثمر نشست حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشر جوان و دانشجو بود. جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی که در اندیشه و کلام امام (ره) آشکار است، ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور را دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.

     دانشگاه ها به تحقیق یکی از ارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب، تثبیت نظام و دفاع از پان انکار ناپذیر است. از این روی، مسائل فرهنگی دانشگاه ها و صیلنت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله) مورد عنایت خاص بوده است.

    پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که کمیته های انضباطی در رایتای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد. بدیهی است با وجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شورای کمیته ها، توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر این شوراها تلقی می شوند.

    برخورد سطحی با تخلفات دانشجویان و صدور حکم بودن توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانشجو و تأثیر تربیتی و فرهنگی آن در افراد مختلف یا دیگر دانشجویان، پیامد مثبتی در راستای رسیدن به جامعه ای با تخلفات کمتر بهمراه نخواهد داشت. بنابراین ضروری است که در صدور احکام انضباطی، آثار تبعی اجرای احکام نیز مدنظر قرارگرفته و بگونه ای تصمیم گیری و عمل شودکه اثرات منفی برخوردها به حداقل کاهش یابد. اتخاذ شیوه های تربیتی و تذکرآمیز در کنار صدور احکام مناسب و مؤثر ظرافت خاصی را می طلبد که در این رابطه صدور احکام تعلیقی نقش مهمی در نیل به اهداف تربیتی کمیته های انظباطی ایفا خواهد نمود.

    پرهیز از استفاده  ابزاری  از کمیته های انظباطی در واکنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان نیز مورد تأکید است. ایجاد و حفظ جو صمیمیت، تفاهم و اعتماد از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسش های آنان نیازمند سعه صدر و پذیرش فضای انتقاد و گفتگو است.در نتیجه گریز از پاسخگوی به دانشجو و توسل به برخورد انضباطی صرف نتایج زیانباری را بهمراه داشته و موجب کاهش اعتماد دانشجو به این نهاد ارزشمند خواهد شد. در هر حال شورای کمیته انضباطی که از این پس به اختصار شورای انضباطی نامیده می شود، بعنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند ، اجتناب ورزد. هر چند در مواردی تنبیه اجتناب ناپذیر است اما با تأکید به پرهیز از هرگونه تجسس و تفتیش ضرورت دارد که این برخورد توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد، از اولین مراحل ارشاد و تذکر آغاز شده و  زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

    با ضرورتی که هم اکنون در جهت دهی هر چه بیشتر این نهاد به سمت قانون گرایی وجود دارد بمنظور تنظیم دقیق تر احکام انظباطی بر اساس آئین نامه انضباطی، مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 14/6/76 که به اختصار ( آیین نامه ) نامیده می شود، و به استناد بند اول از مصوبات جلسات 429 و430 آن شورا به تاریخ 21/7/77 و   5/8/77،( شیوه نامه) حاضربا هدف تفکیک جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره و نیز تعیین مراحل صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات به شرح زیر تدوین شده است.                                                  

بخش1: تخلفات و تنبیهات

ماده1- تفکیک تنبیهات

  به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده 7 آئین نامه بصورت زیر تفکیک می شوند.

 الف- تنبیهاتی که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود.

 

     1. اخطار شفاهی

   2. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

   3. اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

   4. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

   5. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

   6. دادن نمرۀ 25/0 در درس یا امتحان مربوط به تخلف.

   7. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت باقیمانده از تحصیل

   8. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.

    9. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

10. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

11. منع موقت از تحصیل به مدت دونیمسال بدون احتساب سنوات

12.منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

ب- تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود:

13.منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

14. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

15. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

16. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات

17.تغییر محل تحصیل دانشجو ( همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )

18. تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

19.اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکتت مجدد در آزمون ورودی

20.اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیۀ دانشگاهها از1تا3 سال

 تبصره1:صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف تنها بصورت ترکیب تنبیهات بندهای6 تا8 با یکی از دیگر بندها و نیز تنبیهات بندهای 17و 18 با هر یک از بندهای 9 تا16 مجاز است.

 تبصره2: ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج در کلیه بندها مجاز است.

 دو تبصره فوق بر کلیۀ موارد تخلفات مندرج در مادۀ 2 از این بخش جاری است مشروط بر آنکه از محدوده تنبیهات تعیین شده در آنها خارج نشود.

 تبصره3: چنانچه متخلف در یک موضوع واحد مرتکب تخلفات متعدد شده باشد، تنها شدیدترین تنبیه مربوط به یکی از   تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال می شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.

 تبصره4: در هر یک از بندهای 11الی 16 می توان برخی از نیمسال های منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت.

 تبصره5: صدور حکم انضباطی از بندهای 9تا18 در خصوص دانشجویانی که کلیۀ واحدهای درسی خود را گذرانده اند  موضوعیت ندارد.

 تبصره6: در خصوص ارائه خدمات و تسهیلات دانشگاهی به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای 9تا 18 محکوم  شده اند، طبق آیین نامه های مربوط عمل می شود.

 ماده2- تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات

 در راستای تعمیم اجرای تبصره3 ماده7 آئین نامه انضباطی دانشجویان تخلفات مندرج در ماده6 این آئین نامه با قید تنبیهات متنایب بر اساس ماده1 از این بخش به شرح زیر تفصیل داده می شوند:

 ماده 6 آئین نامه : حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه و شورای مرکزی انضباطی

 الف- رسیدگی به جرائم عمومی دانشحویان ( از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل.)

1/الف- تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتاکی، افتراء

1/1/الف- تهدید یا اعراب یا سلب امنیت

2/1/الف- تطمیع برای ارتکاب جرایم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی

3/1/الف- توهین یا فحاشی یا هتک حرمت

4/1/الف- افترا یا نشر اکاذیب

 مرتکب هر یک از بندهای فوق به کی از بندهای 3تا9 ماده1 شیوه نامه محکوم می شود.

 در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیأت علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد یا در صورت تکرار تنبیه می تواند  از بندهای 9تا12 صادر شده و در صورت تکرار تا بند 14 تشدید شود.

2/الف- ضرب و جرح

 در صورت وجود شاکی مرتکب به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4تا9 (بجز بند6) محکوم می شود. در صورتی که  مضروب یکی از اعضای هیأت علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد، یا در صورت تکرار تنبیه می تواند تا بند 13  تشدید شود.

 در صورتی که میزان ضرب و جرح بسیار شدید باشد تنبیه می تواند متناسب با مورد تا بند16 تشدید شود.

3/الف- جعل

1/3/الف- جعل اسناد دولتی ( خارج از دانشگاه )

 در صورت محکومیت قضایی، دانشگاه می تواند متخلف را متناسب با احکام قضایی که در مورد وی صادر شده باشد، به  یکی ازتنبیهات مندرج در بندهای 5تا12 ( بجز بند6) محکوم کند.

2/3/الف- جعل امضای استید یا مسئولان دانشگاه:

 متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3تا5 محکوم می شود. در صورتی که جعل منجر به تحصیل نمرۀ قبولی در  دروس دانشگاهی نیز شده باشد متخلف به بند6 و یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 نیز محکوم می شود.

3/3/الف – ارائه اسناد جعلی به دانشگاه:

 متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود. در صورتی که سند جعلی منجر به قبولی دروس  دانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به مجازات بند6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می  شود و در صورتی که سند جعلی منجر به پذیرفته شدن وی در دانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هیأت مرکزی گزینش دانشجو به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 13تا20 محکوم می شود.

4/3/الف- جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن ( اعم از استفاده مکتوب یا نرم افزاری )

 متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3تا5 محکوم می شود و درصورتی که مدرک مجعول گواهی گذراندن واحدهای درسی دانشگاه باشد، علاوه بر احرای بند6 در مورد آن دروس، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7تا10 محکوم می شود.

 در صورتی که متخلف، گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل را جعل نماید به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11،12 یا 15تا  18 محکوم می شود.

5/3/الف- جعل عنوان

 چنانچه متخلف عنوان یکی از مسئولان داخل یا خارج از دانشگاه را بطور شفاهی یا کتبی جعل و مورد استفاده قرار داده  باشد، به یکی از بندهای 3تا5 و در صورتی که متخلف ازجعل عنوان منتفع شده باشد، به یکی از بندهای 7تا 10 محکوم می شود.

4/الف- سرقت

1/4/الف- سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه:

متخلف به یکی از بندهای 2تا5 و بند 8 محکوم می شود.

 اگر ارتکاب سرقت با مشارکت باندهای سرقت و با نقشه قبلی صورت گرفته باشد تنبیه می تواند تا بند 20 تشدید شود.   همچنین در صورت کتمان اطلاعات دربارۀ وجود باند سرقت با نقشه قبلی نیز یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا9 ( بجز بند6) اعمال می شود.

2/4/الف- سرقت اموال دانشگاه:

 علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9تا19 اعمال می شود.به علاوه اعمال تنبیه بند7 نیز چنانچه تخلف در خوابگاه واقع شده باشد، مجاز است.

3/4/الف- سرقت و یا خرید، فروش یا افشای سؤالات یا ورقه های امتحانی:

 متخلف علاوه بر محکومیت به بند 6 به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 15تا18 محکوم می شود.

5/الف- ارتشاء، کلاهبرداری و اختلاس

1/5/الف- اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه:

 در صورت محکومیت قضائی متخلف به یکی از بندهای 1تا5 محکوم می شود.

2/5/الف- اخذ یا دادن رشوه از یا به یکی از دانشگاهیان:

 متخلف به یکی از بندهای 1تا5 محکوم میشود. در صورتی که ارتکاب جرم منجر به نمرۀ قبولی متخلف در یکی از دروس دانشگاهی شده باشد به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 9تا10 نیز محکوم می شود.

3/5/الف-کلاهبرداری در دانشگاه:

 علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند8، متخلف به یکی از تنبیهات از بندهای 3تا 5 محکوم می شود.

4/5/الف- اختلاس:

 در صورت محکومیت قضائی ، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند8، به یکی ازبندهای 3تا5 یا 9تا13 محکوم می شود.

6/الف- قتل عمد:

1/6/الف-ارتکاب قتل:

 در صورت محکومیت قضائی ، تنبیه بندهای 19تا20 در خصوص وی لازم الاجرا است.

2/6/الف- شرکت یا معاونت در قتل:

 در صورت محکومیت قضائی، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 15تا20 اعمال می شود.

 تبصره: چنانچه دانشجویی به دلیل قتل غیرعمد به حبس محکوم شده باشد، مدت حبس مرخصی تحصیلی محسوب می شود.

 

 ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

1/ ب- تقلب در امتحان

 متخلف، چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند 6 در خصوص امتحان یا درس مربوط و متناسب با نوع  تقلب به یکی از تنبیهات بندهای 1تا5 محکوم می شود. در صورت تکرار تخلف، تنبیه به یکی از بندهای 9تا12 قابل تشدید است.

1/2/ ب- فرستادن دیگری به جای خود در امتحان:

 متخلف به تنبیه مندرج در بند6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9تا12 محکوم می شود.

2/2/ ب- شرکت به جای دیگری در امتحان:

 متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9تا12 محکوم می شود.

 تبصره1: کلیۀ آزمونهایی که از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند، مشمول بندهای 1/ب و2/ب نمی شود.

 تبصرۀ2: نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تخلف  تقلب را محرز نکند، مشمول بندهای 1/ب و2/ ب نمی شود.

3/ ب- ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا  خوابگاه شود.

1/3/ ب- اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه:

 متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا8 ( بجز بند 6) محکوم می شود.

2/3/ ب- اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه:

 متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا9 ( بجز بند6) محکوم می شود.

 در صورتی که اخلال در نظم منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود متخلف به یکی از  تنبیهات مندرج در بندهای 7تا10 محکوم می شود.

 در صورتی که اخلال منجر به آشوب با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد، تنبیه می تواند به بندهای 11تا13 تشدید شود.

 در صورتی که اخلال یا آشوب همراه با ضرب و جرح باشد تنبیه می تواند تا بند 15 تشدید شود.

3/3/ ب- عدم رعایت مقررات دانشگاه:

 علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط ( مشروط به عدم تناقض آن ها با آیین نامه انضباطی و شیوه  نامه اجرایی آن)، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1و2 محکوم می شودو در صورت تکرار، این تنبیه تا موارد مندرج در بندهای 3تا5و 7 تا10 قابل تشدید است.

4/3/ ب- عدم رعایت مقررات خوابگاه:

 علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه های مربوط ( مشروط به عدم تناقض آن ها با آیین نامه انظباطی و شیوه  نامه اجرایی آن) ، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا2 محکوم می شودو در صورت تکرار تنبیه تا بندهای 3تا5 و7 قابل تشدید است.

5/3/ ب- دادن اطلاعات نا صحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق:

 چنانچه دادن اطلاعات ناصحیح یا کتمان حقایق، اعم از شفاهی یا کتبی، باعث انتفاع دانشجو یا اختلال در برنامه های   دانشگاه شود، علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 1تا8 ( بجز  بند6) محکوم می شود.

4/ ب- ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت:

1/4/ ب-  ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی:

مرتکب علاوه بر محکومیت به جبرانم خسارت وارده طبق بند8، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا10 ( بجز بند6)  محکوم می شود.

2/4/ ب- ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانتداری از اموال شخصی:

 در صورت شکایت صاحب مال، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت طبق بند8، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا5 اعمال می شود.

ج- رسیدگی به تخلفات سیاسی

1/ج- دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.

 متخلف به یک یاز تنبیهات مندرج در بندهای 1تا 5 محکوم می شود. اگر تخلف منجر به انتفاع گروهک های مذکور گردد،تنبیه می تواند از بندهای 9تا 14 صادر شود.

2/ج- عضویت در گروهک محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.

1/2/ج- عضویت یا هواداری از گروه های غیر قانونی منحله ( گروه هایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد) متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا5 محکوم می شود.

2/2/ج- انجام اعمالی که به نفع گروههای غیر قانونی منحله باشد:

تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بندهای 8تا12 تعیین می شود.

3/ج- فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیر قانونی.

متخلف،به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا5 محکوم می شوددر صورتی که فعالیتی به نفع گروهک های محارب و معاند جمهوری اسلامی ایران باشد، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9تا14 محکوم می شود.

4/ج- توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی ( مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی، پخش اعلامیه و....)

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا8 ( بجز بند 6) محکوم می شود.

در صورتی که ارتکاب عمل بصورت جمعی و به قصد ایجاد بلوا و آشوب صورت گیرد یا بطور مکرر و بدون توجه به تنبیهات قبلی واقع شود می تواند از بندهای 9تا13 صادر شود.

5/ج- ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه:

تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بندهای 3تا13 ( بجز بند 6) تعیین می شود. اگر بلوا در جهت ضربه زدن به ارکان نظام و با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی یا با هدایت گروه های غیر قانونی خارج از دانشگاه باشد.

 

د- رسیدگی به تخلفات اخلاقی

1/ د- استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله درخرید و فروش و توزیع این گونه مواد

1/1/ د- استفاده از مواد مخدر ( یا سایر داروهای اعتیاد آور و روان گردان) متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4تا10 (بجز بند 6) محکوم می شود.

2/1/ د- اعتیاد به مواد مخدر( یا سایر داروهای اعتیاد آور و روان گردان) متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3تا5 و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی به یکی از بندهای 8تا18 محکوم می شود.

تبصره: اخذ آزمایش اعتیاد به صورت محرمانه از افراد مشکوک با اجازه معاون دانشجویی مجاز است. بعلاوه ادامه تحصیل دانشجوی معتاد که به یکی از بندهای 9تا18 محکوم شده باشد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور پس از پایان دوره محرومیت است.

3/1/ د- نگهداری، خریدو فروش یا توزیع مواد مخدر ( یا سایر داروهای اعتیاد آور یا روان گردان):

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8تا13 محکوم می شودو در صورتی که از اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه برای این منظور بهره برداری شده باشد تنبیه وی تا بند 18 قابل تشدید است.

4/1/ د- تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد مخدر ( یا سایر داروهای اعتیاد آور یا روان گردان) متخلف، در صورت استفاده از اماکن وابسته به دانشگاه به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8تا16 محکوم می شود.

5/1/ د- استفاده از مشروبات الکلی:

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3تا5 محکوم می شود. اگر تخلف در اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومی داشته باشد تنبیه وی می تواند از تنبیهات مندرج در بندهای 7تا9 صادر شود.

6/1/ د-خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی:

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8تا12 محکوم می شوددر صورتی که از اماکن وابسته به دانشگاه برای این منظور بهره برداری شده باشدعلاوه بر اعمال بند 7، تنبیه وی تا بند 18 قابل تشدید است.

7/1/ د- تشکیل جلسه برای استفاده از مشروبات الکلی :

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11تا18 محکوم می شود.

8/1/ د- ارتکاب قمار:

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا4 محکوم می شود.

2/ د- استفاده از نوارهای ویدئویی و یا لوح های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه وسایل.

1/2/ د- استفاده از فرآورده های صوتی و تصویری غیر مجاز عکس فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن.

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا5 و یا 7 محکوم می شود.

3/ د- عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا5 و در صورت اصرار و تکرار، متناسب با عرف حاکم بر محیط به یکی از بندهای 7یا 9 محکوم می شود.

4/ د- استفاده از توزیع یا تکثیر کتب، مجلات ، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب ، چنانچه متخلف از محیط یا امکانات دانشگاهی برای این منظور استفاده کرده باشد به یمی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا5 و یا 7 محکوم می شود.

2/4/ د- توزیع یا تکثیر کتب، مجلات و عکسهای مستهجن و یا آلات لهو ولعب متخلف به یکی از بندهای 5تا12 ( بجز بند 6) محکوم می شود.

5/ د- عدم رعایت شئون دانشجویی

1/5/ د- ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود ( مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد در گیری و...)

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا4 محکوم می شود.

تبصره: رسیدگی به تخلفاتی که خارج از محیط  دانشگاه صورت گیرد، چنانچه به حیثیت و شئون دانشگاهیان لطمه وارد آورد، مشمول این بند خواهد بود،

2/5/ د- عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم:

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا4 و در صورت تکرار، تا بند9 ( بجز بند 6) محکوم می شود.

3/5/ د- ایجاد مزاحمت:

در صورت وجود شاکی خصوصی و یا چنانچه احتمال تجری و ادامه مزاحمت یا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشته باشد، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا5 محکوم می شود.

6/ د- داشتن رابطه نامشروع:

در صورتی که تخلف آثار علنی و مشهود داشته باشد متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4تا10 ( بجز بند 6) محکوم می شود. چنانچه تخلف در موارد مختلف واقع شده و شاکی خصوصی داشته و یا متخلف دارای سابقه سوء انضباطی در تخلفات اخلاقی باشد، می توان تا بند 12 و یا یک یا بندهای 17یا18 محکوم نمود.

7/ د- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

1/7/ د- شرکت در جلسه نامشروع:

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا9 ( بجز بند 6) محکوم می شود. همچنین در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی تنبیه بند 17 می تواند صادر شود.

2/7/ د- تشکیل جلسات نامشروع یا همکاری در تشکیل جلسات نامشروع:

تنبیه متخلف از بین تنبیهات مندرج در بندهای 7تا12 و در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی یکی از بندهای 17و18 می تواند تعیین شود.

8/ د- انجام عمل منافی عفت:

تنبیه متخلف از بین تنبیهات مندرج در بندهای 5تا12 ( بجز بند 6) و در صورت محکومیت در مراجع قضائی یکی از تنبیهات بندهای 13تا20 تعیین می شود.                                                            

                                 بخش 2- نحوه رسیدگی و صدور احکام

 

  برخی از موارد مندرج در ماده های 7،9 و 12 آئین نامۀ انضباطی به شرح زیر تدوین و تبیین می گردد.

 ماده1- شوراهای انضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از  اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند.

 تبصره1: رسیدگی به گزارش های رسیده از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تخلفات آموزشی و اداری منوط به گزارش و تأیید کتبی معاونت آموزشی یا اداری و مالی دانشگاه است و رسیدگی به تخلفات سیاسی ( بعلاوه بندهای 1/3/ب و 2/3/ب ) منوط به گزارش کتبی یکی از اشخاص حقوقی عضو در شوراهای انضباطی دانشگاه دیگر صورت می پذیرد. بعلاوه چنانچه تخلف توسط اعضای تشکل ها یا نشریات واقع شده باشد اخذ نظر کمیته های ناظر بر تشکل ها یا نشریات دانشجویی نیز حسب مورد برای آغاز رسیدگی ضروری است.

 تبصره2: شورای انضباطی دانشگاه مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو در دانشگاه دیگر صورت گرفته باشد نیست و در اینگونه موارد نظر شورای مرکزی انضباطی ملاک عمل خواهد بود.

 تبصره3: با توجه به اینکه انتظام امور داخلی در محیط دانشگاه با مسئولیت معین انجام می پذیرد، طبق تبصره 4 بند ب ماده 7آیین نامه تأکید می شود در صورتی که تخلفات نیاز به رسیدگی در مراجع قانونی خارج از دانشگاه داشته باشد موضوع تنها باید از طریق شورای انضباطی و با مشاوره و هماهنگی دفتر حقوقی دانشگاه به مراجع ذیربط انعکاس یافته و در آنجا پیگیری شود. در هر حال صدور یا اجرای حکم انضباطی تا پایان رسیدگی قضایی معلق خواهد بود. رئیس دانشگاه موظف است این موضوع را به کلیه قسمتهای دانشگاه جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نماید. بدیهی است هر گونه اقدام از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ( اعم از مسئولان اعضای هیأت علمی یا کارمندان یا تشکل های دانشجویی) دانشگاه که بر خلاف این تبصره باشدخود تخلف اداری محسوب شده و در مراجع صالح قابل پیگیری خواهد بود.

 تبصره4: صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه جزدر مقام اجرای احکام صادرشده از سوی شورای انضباطی مجاز به صدور یا اجرا مفاد هیچیک از تنبیهات انضباطی نمی باشد.

 تبصره5: بر اساس تعلیمات سالامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس ( اصول 22و25 قانون اساسی) ، اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورا انضباطی مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن ( بجز همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجو ) خودداری نمایند. درصورت تخلف هر یک از اعضا یا کارکنان، موضوع از طرف شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی انضباطی قابل پیگیری است.

 تبصره6: شوراهای انضباطی باید د رموارد ضروری از جمله تخلفات اخلاقی، با دعوت از مسؤول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ، ضمن بهره مندی از نظرات مشورتی آن مرکز، کلیه حساسیت های لازم در زمینه روحیات فردی و مسایل خانوادگی و اجتماعی را معمول داشته و تبعات مختلف احکام صادره را مدنظر قرار دهند .

 ماده2- شوراهای انضباطی دانشجویان پس از ابلاغ و تفهیم کتبی و شفاهی تخلفات مورد اتهام طبق ماده 6 آیین نامه و بخش 1 از این شیوه نامه و پیش از صدور حکم ، باید از وی مصاحبه حضوری بعمل آورده و دفاعیات کتبی دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

 تبصره: انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف، مصاحبه حضوری و مانند آن و نیز حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی بعهده دبیر شورا است.

 ماده3- در صورت درخواست دانشجو برای دفاع حضوری در جلسه شورا، دبیر شورای بدوی موظف است که از وی برای حضور در جلسه شورای انضباطی دعوت به عمل آورد در غیر آنصورت می تواند درغیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید.

 تبصره: چنانچه دانشجو تا 10 روز پس از رویت ابلاغ رسمی دوم دعوت به مصاحبه یا دفاع ضروری، از حضور و ارائه دفاعیات امتناع ورزد، شورا می تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم غیابی اقدام نمایند. در هر حال صدور حکم بدون حضور دانشجو صورت گیرد.

 ماده4- جلسات شورای انضباطی بدوی دانشگاه حسب موضوع هر دو هفته یکبار و جلسات شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه در صورت وجود موارد انضباطی حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردند. بدیهی است در موارد اضطراری و بنا به ضرورت رؤسای شوراهای انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده شوراهای انضباطی اقدام نمایند.

 ماده5- احکام انضباطی شورای بدوی باید در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبی و تفهیم اتهام صادر شوند. در صورتی که در طولانی شدن رسیدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، دانشگاه باید بنحوی که منافی مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان نباشد در جبران آن اقدام نماید.

 ماده6- جلسات شورای انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشگاه باید دارای صورت جلسه بوده و صورت جلسات به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد.

 ماده7- شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه تنها مرجع مجاز برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شورای مرکزی انضباطی جهت رسیدگی بوده و در اینگونه موارد ضرورت دارد صورتجلسه شورای انضباطی تجدید نظر که به امضای حاضران رسیده و حاوی درخواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص می باشد به همرا کلیه سوابق و مدارک پرونده به شورای مرکزی ارسال گردد. بدیهی است شورای مرکزی به پرونده های ارسالی از سوی دانشگاه که فاقد مدارک کامل و صورتجلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه باشد رسیدگی نخواهد نمود.

 ماده8- شوراهای انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط رئیس یا دبیر شورا به دانشجوی متهم ابلاغ نموده و رسید دریافت کنند.

 ماده9- علاوه بر احکام صادره، کلیه مکاتبات شورای انضباطی دانشگاه با شورای مرکزی انضباطی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه باید با امضای معاون دانشجویی و فرهنگی و یا رئیس دانشگاه باشد . احکام و مکاتبات شورای مرکزی انضباطی با امضای رئیس یا دبیر شورا صادر می شود.

 ماده10- شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه موظف است حداکثریک ماه پس از صدور حکم تجدید نظر مراتب را به صورت مکتوب به شورای مرکزی انضباطی ارسال دارد. بدیهی است نظر و حکم شورای مرکزی انضباطی در خصوص احکام صادره از سوی شورای انضباطی دانشگاه لازم الاتباع است.

 تبصره1: اگر به دستور رئیس دانشگاه ( طبق تبصره 2 ماده6 آیین نامه) و یا بواسطه طولانی شدن رسیدگی به پرونده ( بدون مجوز آیین نامه) ، دانشجو از شرکت در امتحانات پایان نیمسال محروم شده باشد و حکم انضباطی صادر شده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد ، از دانشجو امتحان مجدد گرفته می شود. در هر حال زمان رسیدگی به پرونده در عمل نباید موجب افزایش محکومیت دانشجو شود.

 تبصره2: در صورتی که حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای 9 تا 18 ماده 1 از بخش 1 از این شیوه نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان سال تخصیلی صادر شده باشد، زمان اجرای حکم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول می گردد، مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد.

 تبصره3: در صورتی که دبیر یا رئیس شورا بدون علت موجه موجب اطاله رسیدگی و متضرر شدن دانشجو شوند، موضوع از طریق شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی یا سایر مراجع ذی ربط قابل پیگیری است.

 ماده11- شوراهای انضباطی دانشگاه موظف به اجرای احکام شورای مرکزی انضباطی بوده و باید نتیجه اقدامات خود را در این خصوص حداکثر یکماه پس از دریافت حکم به شورای مرکزی انضباطی اعلام نمایند. در غیر اینصورت به استناد ماده 9 آیین نامه انضباطی بر حسب مورد رئیس یا دبیر شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه پاسخگوی عدم اجرای حکم شورای مرکزی  انضباطی خواهند بود.

 ماده 12- رونوشت احکام شورای مرکزی انضباطی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل، از یکسال تا 5 سال است، باید به هیات مرکزی گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردد و هیات و سازمان مذکور موظفند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام نمایند.

                

                بخش3- نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام:

 

برخی از موارد مندرج در ماده 8 آیین نامه انضباطی به شرح زیر تدوین و تبیین می شوند:

 ماده1- تجدید نظر در کلیه احکام اولیه، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر ( 10 روز اداری از تاریخ رویت حکم) به عهده شورای انضباطی تجدید نظر است.

 ماده2- شورای انضباطی دانشگاه موظف است پس از تحقیقات لازم و ملاحظه آخرین دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف یک ماه حکم تجدید نظر صادر کند. در صورتی که صدور حکم تجدید نظر متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشد که به نفع دانشجو تلقی می شوند، مهلت مذکور می تواند با موافقت دانشجوی ذی نفع تا تکمیل پرونده به تعویق در آید.

 تبصره: احکام تجدید نظر نمی توانند احکام اولیه را تشدید کنند. چنانچه پس از صدور حکم  اولیه و پیش از صدور حکم تجدید نظر مدارک و مستندات جدیدی حاصل شده باشد، لازم است پرونده متخلف بار دیگر در شورای بدوی مطرح و پس از صدور حکم اولیه مجدد به وی فرصت اعتراض داده شود.

 ماده3- در صورتی که دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آیین نامه به دلایل غیر موجه از اعلام رویت حکم اولیه استنکاف نماید و یا در مهلت مقرر نسبت به حکم اولیه اعتراض ننماید حکم اولیه عیناً قطعی محسوب می شود.( مرجع تشخیص غیر موجه بودن کمیته انضباطی است.)

 تبصره: رئیس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص و در صورت صدور حکم اولیه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر، نسبت به تشکیل جلسه شورای تجدید نظر با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام کند.

 ماده4- تمرد دانشجو از پذیرش و رای احکام و دستوراتی که شورای انضباطی صادر می کند یا تکرار تخلف ( در مواردی که در ماده 2 از بخش 1 این شیوه نامه پیش بینی نشده اند)، تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در شورای بدوی می تواند موجب صدور حکم جدید شود.

 تبصره: اعمال مجدد تنبیهات موضوع بندهای 9تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد یک تخلف، یا تشدید تنبیه به بندهای 13 تا 20 از این ماده به پیشنهاد دانشگاه و تایید شورای مرکزی انضباطی تخفیف صورت می گیرد.

 ماده5- شوراهای انضباطی بدوی یا تجدید نظر می توانند بدواً یا پس از صدور حکم تجدیدنظر، مطابق با تبصره 8 ماده 7 آیین نامه نسبت به تعلیق احکام صادر شده اقدام کنند.

 ماده6- درصورت تنبیه و اصلاح رفتار دانشجوی متخلف پس از طی مراحل تجدید نظر و صدور حکم قطعی رئیس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص از شورای مرکزی انضباطی تخفیف در حکم صادره را درخواست نماید.

 ماده7- بنا به درخواست دانشجو و تشخیص شورای تجدید نظر دانشگاه، شورای انضباطی دانشگاه می تواند در پایان تحصیل دانشجو نسبت به امحاء آثار تنبیهات مندرج در بندهای 4تا10 ماده1 این شیوه نامه اقدام نماید. در مورد تنبیهات بندهای 11 به بعد، در صورت درخواست دانشجو، شورای مرکزی انضباطی می تواند با نظر دانشگاه نسبت به امحاء آثار حکم از پرونده دانشجو موافقت نماید.

 تبصره: احکام منطبق بر تنبیهات بندهای 1تا3 و نیز احکام تعلیقی در پایان تحصیل خود به خود امحاء می شوند و امحاء اثر آنها نیاز به موافقت شورای تجدید نظر یا مرکزی ندارد.

                                                              بخش4- سایر موارد

 

 ماده1- رسیدگی به درخواست انصراف، میهمانی یا انتقالی آن دسته از دانشجویان که پرونده تخلفشان در شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی در دست رسیدگی می باشد یا اجرای احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسیده است ، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعی آن شورا است.

 تبصره: رئیس دانشگاه می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم اتهام یا استنکاف از دریافت یا اجرای احکام انضباطی، کلیه عملیات آموزشی وی اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آن را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند.

 ماده2- رسیدگی به تخلفات دانشجویان بورسیه نیروهای مسلح که دز دانشگاههای غیر وابسته به تحصیل مشغول می باشد حسب مورد به عهده شوراهای انضباطی دانشجویان است.

 ماده3- در صورتی که دانشجویی طبق نظر شورای مرکزی انضباطی به تغییر محل تحصیل محکوم شده باشد دانشگاه مقصد موظف به پذیرش دانشجو است.

 ماده4- دانشجویان کلیه دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،: درمان و آموزش پزشکی، اعم از دولتی، پیام نور، غیر انتفاعیو موسسات علمی- کاربردی مشمول آیین نامه انضباطی و این شیوه نامه و دانشگاههای مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

 تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل د ردانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزشی وابسته به نهادهای خارج از وزا

 شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

رتین مانند سایر وزارتخانه ها، مشمول این آیین نامه هستند و چنانچه تعارضی بین آیین نامه های داخلی آن دانشگاه ها و این آیین نامه بوجود آید، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای مرکزی ارجاع شده و حکم شورای مرکزی وزارتین لازم الاجراست.

این شیوه نامه در یک مقدمه و 4 بخش در مجموع شامل 25 ماده و 26 تبصره در تاریخ 1/5/84 به تصویب وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تصویب و ابلاغ این شیوه نامه کلیه  مصوبات و بخشنامه های مغایر با آن، فاقد اعتبار است.