هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

 

آدرس خوابگاه های دانشجوئی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکزبندرلنگه (خواهران)

 

خوابگاه شماره 1 کوثر

نام خوابگاه : خوابگاه شماره 1 کوثر

مسئول خوابگاه : حاج عباس اکبریان

آدرس : بلوارشهیدچمران جنب میراث فرهنگی

شماره تلفن:07622222360 همراه : 09171621489 - 09171986456

خوابگاه شماره 4 عفیفه

مسئول خوابگاه : آقای ناصرنظری

آدرس:خیابان شهید نیکسیرپنجاه متربالاترازساختمان قبلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکزبندرلنگه

شماره تلفن:07622243724 همراه 09171622641

 خوابگاه شماره 5 اندیشه

مسئول خوابگاه : خانم رقیه بانیانی

آدرس حسین آبادشمالی فاز2(معلم 1) پشت حسینیه ثارالله

شماره تلفن: 07622220995 همراه : 09173627663 

 خوابگاه شماره  6 حضرت زینب سلام ا...علیها

 مسئول خوابگاه : عادل سهرابی

شماره تلفن 09171813005

آدرس :میدان بادگیر بعد از بیمارستان شهدا - فرعی دوم سمت راست

 


 

 

آدرس خوابگاه دانشجوئی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکزبندرلنگه(برادران)

 

خوابگاه برادران