رزومه دکتر عبدالحمید دلشاد

کد ملی: 4709803099

شماره شناسنامه: 1145

 

تماس:

09171622349

ایمیل:

Dr.adelshad@gmail.com

سایت:

www.uastl.com

 

1-اطلاعات تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

لیسانس

مهندسی مکانیک

            مهندسی دریا

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فوق لیسانس

مهندسی صنایع

مدیریت سیستم و بهره وری

دانشگاه آزاد اسلامی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

دانشگاه شیراز

دکترای تخصصی

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

2-           اطلاعات پایان نامه و رساله دانش آموختگی

مقطع و دانشگاه

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه/رساله

ارزیابی

دکترای تخصصی

(دانشگاه آزاد اسلامی)

مدیریت آموزشی

ارائه مدلی برای رهبری اثربخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی

20

کارشناسی ارشد

(دانشگاه شیراز)

مدیریت آموزشی

بررسی رابطه ارائه خدمات فاوا (ICT) و میزان رضایت اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی استان هرمزگان

5/18

کارشناسی ارشد

(دانشگاه آزاد اسلامی)

مهندسی صنایع

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی از دیدگاه مدیران شرکتهای حمل و نقل

(مورد: سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرکات استان هرمزگان)

18

کارشناسی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مهندسی مکانیک- گرایش دریا

طراحی و جانمایی کارخانه کشتی سازی

17

3- کد شناسه همکاری علمی در دانشگاههای کشور

نام دانشگاه

کد شناسه

دانشگاه آزاد اسلامی

کد در سامانه آموزش دانشگاه: 315217206259501

دانشگاه آزاد اسلامی

کد استاد راهنما و مشاور در پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

1347260600000001145

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

کد در سامانه هم آوا  دانشگاه: 8601631

4-  سوابق تدریس

ردیف

نام دروس

دانشگاه

مقطع

1

برنامه استراتژیک

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

2

مدیریت تولید پیشرفته

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

3

مدیریت کیفیت و بهره وری

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

4

مدیریت انتقال تکنولوژی

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

5

مدیریت تولید (جبرانی)

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

6

کاربردی تئوری های تصمیم گیری

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

7

نظریه و فرایند تحول

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

8

پروژه تحقیقاتی

آزاد اسلامی بندرعباس

کارشناسی

9

سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS)

آزاد اسلامی قشم

کارشناسی ارشد

10

آمار مقدماتی / آمار استنباطی

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

کارشناسی

11

روش تحقیق

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

کارشناسی و ارشد

12

مدیریت فرهنگ سازمانی

دانشگاه مالک اشتر بندرعباس

کارشناسی ارشد

5-  زبان خارجه

نام استاندارد

سطح

 زبان انگلیسی تولیمو (سازمان آموزش و سنجش کشور)

خوب (500)

زبان انگلیسی تافل دانشگاه تهران

خوب (70)

6-  ترجمه و تالیف

ردیف

عنوان کتاب

ناشر

سال

1

ساختار سازمانی مراکز دانشگاهی

مبنای خرد

1390

2

الگوی سرمایه اجتماعی در ایران

نوآوران شریف

1393

3

تفکر استراتژیک (به سوی استراتژی رهبری)

سخنوران

1395

4

جهان در سال 2050

سخنوران

1395

5

بسوی رهبری دانشگاهی بازار محور

-

1397

6

تدوین برنامه درسی تک پودمان زبان اسپرانتو

دانشگاه جامع

1396

 

7-  سوابق اجرائی

ردیف

عنوان

از سال تا سال

ملاحظات

1

موسس و رئیس هیات امناء دانشگاه بندرلنگه

81 تا کنون

-

2

رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکز بندرلنگه

81 تا 97

-

3

عضو گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه

91 تا 95

استان هرمزگان

4

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه

92 تا 95

استان هرمزگان

5

مشاور فرماندر (امور جوانان)

94 تا 96

بندرلنگه

6

عضو شورای فرهنگ عمومی

81 تا 97

بندرلنگه

7

مشاور ارشد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی (دوره دهم)

95 تا کنون

-

8

عضو كميسيون آزمون رايانه در سازمان آموزش فني و حرفه اي

75 تا 80

استان هرمزگان

9

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه صدف هرمزگان

80 تا 96

استان هرمزگان

10

موسس و مدیر عامل شرکت تولیدی-توزیعی کامپیوتر و اینترنت (گراف)

71 تا 79

بندرلنگه، کیش و پارسیان

11

دفتر فنی ساختمان (پارسیان)

73 تا 90

پارسیان

12

مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای (کامپیوتر)

73 تا 81

کیش و بندرلنگه

13

کارخانه سیمان هرمزگان ( ناظر مکانیک خاک پروژه ) 

69 تا 73

هرمزگان

8- جوائز

ردیف

عنوان

سال

ملاحظات

1

مولف کتاب سال 1393(نمایشگاه کتاب تهران)

1393

کتاب الگوی سرمایه اجتماعی در ایران

2

مدرس نمونه علمی-کاربردی کشوری

1395

جشنواره ملی آثار مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر

9-  سوابق پژوهشی (استاد راهنما و مشاور دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

ردیف

مشاوره و راهنمائی

نام دانشگاه

واحد

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

سال دفاع

1

راهنما

آزاد اسلامی

بندرعباس

مهندسی صنایع

هاشم نامور

ارشد

94

2

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت صنعتی

مهدی حاجی زاده

ارشد

95

3

راهنما

آزاد اسلامی

بندرلنگه

تکنولوزی آموزشی

حسین مرادی

ارشد

95

4

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت صنعتی

حسین مرادی

ارشد

95

5

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

آموزش و پرورش

مریم رضائی

ارشد

95

6

مشاور

آزاد اسلامی

قشم

بازاریابی

عبدالرحیم حاجی پور

ارشد

95

7

مشاور

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت تحول

حمید رضا بهادر

ارشد

95

8

مشاور

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت تحول

سید علی قتالی رستاقی

ارشد

95

9

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت صنعتی

مرتضی فرهادی

ارشد

94

10

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت صنعتی

حسین صالح نژاد

ارشد

95

11

راهنما

آزاد اسلامی

بندرعباس

مدیریت آموزشی

سید نورمحمد کشاورزی

ارشد

95

12

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت بازرگانی

لیلی بشیری

ارشد

94

13

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت آموزشی

زهرا حیدری

ارشد

95

14

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

بازاریابی

عبدالحمید کوهکن

ارشد

96

15

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت بازرگانی

سلما محمدی زاده

ارشد

97

16

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت آموزشی

مسعود رحیمی

ارشد

97

17

مشاور

آزاد اسلامی

قشم

تجارت الکترونیک

فرحناز اسدپور

ارشد

97

18

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت آموزشی

یعقوب پودات

ارشد

97

19

راهنما

آزاد اسلامی

قشم

مدیریت مالی

محمد توفیق خوش آبی

ارشد

96

10-                       مقالات علمی

ردیف

عنوان مقاله

نام جرنال

ISSN

درجه

همکاران

سال

1

Assessment the effect of the marketing mix on increase the imported car Sales.

 (Case Study: Toyota Company)

IJHCS

5926-2356

ISI

مسعود رحمانی

اسماعیل نجفی

2015

2

Leadership: Strategic management tool in the industry

EOJNSS

3602-1805

ISI

سالار کریمی

2015

3

بررسی ارتباط دروس کاربینی و کارآموزی با اشتغال و کارآفرینی (مورد مطالعه دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربرد مرکز بندرلنگه)

مطالعات مدیریت و کارآفرینی

2063-2538

علمی تخصصی

حسین مرادی

1396

4

شناسایی ابعاد و مولفه های کاربینی، کارآموزی، کارآفرینی و اشتغال براساس نظریه داده بنیاد

مطالعات مدیریت و کارآفرینی

2063-2538

علمی تخصصی

حسین مرادی

1396

5

Presentation of Social capital Measurement Model in Iran  by  Combined Method of ANP Fuzzy Dematel

RRAMTP

7393-1607

ISI

اصغر مشبکی

2014

6

The Identification of Dimensions and the University implementation Components with Lifelong learning Approach with Attention to key Role of UNESCO in Order to Provide a Conceptual Model

AENSI

1066-1998

ISI

الهام خانیان

محمد ولایتی

2014

7

A Survey on Presenting a Conceptual Framework towards Establishing a world- Class University

AENSI

1066-1998

ISI

الهام خانیان

محمد ولایتی

2014

8

The effect of intellectual intelligence on employee perceptions of organizational justice in Qeshm Free Zone

IAIST

2210-2454

ISI

سلیمان رنجبری

شیرین ابوعلی

2016

9

Investigating the relationship between employees' performance evaluation system and their efficiency (case: Staff of Gas Platforms of South pars)

EOJNSS

3602-1805

ISI

حسین صالح نژاد

2015

10

INSTRUCTORS PERCEPTIONS ON TEACHING ESP: LANGUAGE  SPECIALIST INSTRUCTORS VS. DOMIANSPECIAL-IST INSTRUCTORS

MJLTM

6204-2251

ISI

الهام خانیان

نادر برزگر

2014

11

A STUDY ON THE ACHIVEMENT AND SATISFACTION OF THE ESP STUDENTS

IJLLALW

3245-2289

ISI

الهام خانیان

نادر برزگر

2014

12

طراحي دوره هاي آموزشي مبتني بر صلاحيت رهبري اثربخش براي مديران دانشگاه جامع علمي-کاربردي

آموزش و توسعه منابع انسانی

2423-3277

علمی-پژوهشی

نادر قلي قورچيان

پريوش جعفري

2018

13

مدل رهبري اثر بخش دانشگاه جامع علمي-کاربردي

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

6369-2008

علمی-پژوهشی

نادر قلي قورچيان

پريوش جعفري

2018

11-                       کنفرانس و جشنواره ها

عنوان کنفرانس

محل کنفرانس

جوایز

سال

مدیریت کیفیت

سوئیس-ژنو

دریافت تندیس

2010

ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تهران

پذیرش مقاله و تندیس

2014

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

کیش

پذیرش مقاله

1392

کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد دینامیک

تهران

پذیرش مقاله

2016

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تهران

پذیرش مقاله

2016

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

تهران

گواهینامه کارگاه آموزشی

2014

12-                      مهارتها

ردیف

نوع مهارت

نوع دوره

ساعت دوره

محل دوره

سال

1

شبکه های کامپیوتر

مربیگری

آزمون استاندارد مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفه ای

91

2

برنامه نویسی کامپیوتر(پاسکال)

مربیگری

91

3

اینترنت و شبکه ها

مربیگری

91

4

طراحی نقشه کشی اتوکد

مربیگری

91

5

نقشه کشی ساختمان

مربیگری

91

6

نقشه برداری

آموزش حضوری

600

اصفهان

80

13-                      دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ردیف

نوع دوره

محل دوره

ساعت

برگزارکننده

شماره گواهینامه

سال

1

آموزش پایه 1 تربیت مدرس دانشگاه

تهران

35

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

007816

90

2

آموزش پایه 2 تربیت مدرس دانشگاه

تهران

35

007817

91

3

تدوین و بازنگری برنامه درسی

تهران

16

1-8/02/88/3

88

4

تبیین دیدگاهها، شرح وظائف و آشنایی با نظام ارزیابی و نظارت دانشگاه

8

73576/88

88

5

مهارت عمومی تربیت مدرس دانشگاه

تهران

40

7815

90

6

مهارت های روش تدریس

تهران

16

-

85

7

کارگاه اساسنامه مراکز آموزش علمی-کاربردی غیردولتی

10

4882/96

96

8

فرایند و فنون تصمیم گیری

 

4

مدیریت آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

8410110601

84

9

اصلاح فرایندها، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری

4

8409110628

84

10

آشنایی با بازار بورس و سهام

 

4

8410110606

84

11

تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روش ها

 

12

8508110609

85

12

سازماندهی

 

9

8511110606

86

13

آفت های مدیریت

 

4

8509110611

85

14

آشنایی با اقتصاد ایران

 

6

8508110620

85

15

برنامه ریزی در دستگاههای دولتی

 

12

8409110614

85

16

گزارش نویسی

 

20

8504170102

85

17

اصلاح نظامهای استخدامی

 

4

8409110602

85

14-                      سفرهای علمی-توریستی خارج از کشور (بطور منتخب با تکیه بر سفرهای علمی)

ردیف

نام کشور

مکان های مورد بازدید

ملاحظات

1

سوئیس

1-دانشگاه ژنو: یکی از بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه دولتی ژنو که در همه رشته های اعم علوم انسانی، مهندسی و علوم پژشکی دانشجو می پذیرد و بیش از 40 درصد دانشجوی خارجی دارد و بیش از 10 جایزه نوبل به دانش آموختگان آن تعلق گرفته است.

2- موزه‌ی صلیب سرخ و هلال احمر: موزه‌ای انسان محور است و 150 سال از زندگی انسان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. نمایشگاه دائمی «ماجراجویی‌های بشردوستانه شامل 3 بخش «دفاع از کرامت انسانی»، «بازسازی روابط خانوادگی» و «کاهش خطرات طبیعی» می‌شود.

3-دفتر سازمان ملل در ژنو: یکی از 4 دفتر سازمان ملل در ژنو قرار دارد.

4-دانشگاه هنر و معماری شهر زوریخ: جزء یکی از بزرگترین دانشکده های هنر و طراحی در کشورهای اروپائی محسبوب می شود.

5- ستاد مرکزی فیفا در زوریخ: مجموعه ای که نمادی از خانه جامعه جهانی فوتبال و ۲۰۹ کشور عضو و ۲۷۰ میلیون بازیکن، مربی و داور به شمار می‌رود.

شرکت در کنفرانس علمی مدیریت کیفیت با دریافت تندیس در سال 2010

2

فرانسه

1-دانشگاه سوربن پاریس: از دانشگاههای بزرگ پاریس است که ایرانیان سرشناس زیادی در این دانشگاه تحصیل کرده اند که بیشتر در رشته های مهندسی و علوم انسانی فعالیت علمی دارد.

2-موزه لوور Louvre پاریس: بزرگترین موزه هنر و یک بنای تاریخی در مرکز شهر پاریس  است که آثار بسیاری در این زمینه‌ها در این موزه جای گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به لوح حمورابی، تابلوی بانوی صخره‌ها و تابلوی مونالیزا اثرلئوناردو دا وینچی اشاره کرد.

3-پانتئون(Pantheon): آرامگاهی در پاریس که مقبره مشاهیر فرانسه از جمله فیلسوفان معروف جهان نظیر ویکتور هگو، لاگرانژ، ژان ژاک روسو، ماری کوری، امیل زولا در آن قرار دارد.

3

سوئد

1-یوتبری: که با دو نام مجزا در انگلیسی (گوتنبرگ) و سوئدی (یوتبری) است. یوتبری از شهرهای مهم، قطب صنعتی و یکی از پرتنوعترین شهرهای این کشور است. کارخانه‌های شرکتهای خودروسازی ولوو در این شهر قرار دارد.

2-دانشگاه یوتبری: بزرگترین و یکی از اصلی‌ترین دانشگاه‌ها در کشور سوئد است. دانشگاه یوتبری، بزرگترین دانشگاه در شبه جزیره اسکاندیناوی و از اصلی‌ترین دانشگاه‌های قاره اروپا است.

4

ایتالیا

1-کولوسئوم : درست مثل برج ایفل در پاریس، کولوسئوم هم از همان اهمیت در رم برخوردار است. کولوسئوم بزرگترین بنای به جا مانده از زمان روم باستان است که هنوز هم مدل هنر و معماری استادیوم های ورزشی در جهان است.

2-موزه‌ واتیکان: از عظیم‌ترین و غنی‌ترین موزه‌های جهان هستند. این موزه که آثار هنری تاریخی بی‌نظیری را که مرتبط با مسیحیت و مذهب کاتولیک را در خود جای داده است.

3-فلورانس: فلورانس را خاستگاه رنسانس ایتالیایی به‌شمار آورده اند. هنر معماری و تندیسگری در شهر فلورانس جایگاه ویژه‌ای دارد و از مهم‌ترین مراکز هنری اروپا ‌است.

4-برج پیزا: گالیله که خود نیز یک پیزایی بود، آزمایش‌هایش در مورد سقوط آزاد را در طبقات بالای این برج انجام داده ‌است. گالیله ۲ گلوله با جرم‌های متفاوت را از بالای این برج به‌طور همزمان رها کرد تا این نظریه که سرعت سقوط اجسام از جرمشان مستقل است را ثابت کند!

5- شهر ونیز: جزیره‌ای در شمال ایتالیا که به صورت جزیره‌های کوچک است که جزیره‌ها به وسیله کانال‌هایی از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد.

6-میلان: به عنوان مرکز مد ایتالیا معروف است و دارای دو باشگاه ورزشی بزرگ (آث میلان و اینتر میلان) است.

5

هند

1-دانشگاه بمبئی: دانشگاه مومبای یا دانشگاه بمبئی، یکی از اولین دانشگاه‌های دولتی در هند و قدیمی‌ترین دانشگاه درمهاراشترا است. این دانشگاه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و دیپلم در زمینه‌های هنر، تجارت، علم، مهندسی و پزشکی ارائه می‌دهد.

2-دانشگاه پونه: شهر پونه به ‌عنوان شهری دانشگاهی شناخته می‌شود. دانشگاه پونه با داشتن بيشترين تعداد دانشجويان خارجي در هند و نيز دارا بودن بيش از 220 كالج و موسسه آموزشي وابسته، محل توجه و نظر جمع كثيري از علاقه مندان به تحصيل در اين كشور و به خصوص دانشجويان ايراني است.

3-شهر کالیکوت: شهری در ایالت کرالا در هندوستان می باشد که دریانوردان ایرانی و عرب به این شهر بندری رفت‌ وآمد داشتند و به تجارت می‌پرداختند. و نیز شهری که دریانوردان بندرکنگ (استان هرمزگان) به آن رفت آمد دارند و در آنجا ازدواج هم داشته و فرزندان دو تابعیتی بندرکنگ-کالیکوتی زیادی در آنجا زندگی می کنند.

6

لبنان

1-بعَلبَک یکی از شهرهای تاریخی است که بخاطر وجود آثار باستانی در آن از جمله نیایشگاهی از دوره رومی‌ها که از آثار مهم رومی‌ها است شهرت دارد. ستون‌های سنگی بسیار عظیمی از زمان‌های قدیم در این شهر موجود است.

2-شهر صیدا و صور: شهرهایی در جنوب لبنان و در نزدیکی کرانه دریای مدیترانه قرار گرفته ‌است. این شهرها از شهرهای مرزی با اسرائیل است که در جنگ 33 روزه اسرائیل و لبنان، آسیب های جدی به آن وارد شد.

3-طرابلس: دومین بندر تاریخی بزرگ در شمال بیروت است.

7

مالزی

1-دانشگاه مالایا (UM): اولین و بهترین دانشگاه دولتی در کوالالامپور مالزی است که در رنکینیگ معتبر QS رتبه زیر 100 در مقابل دانشگاه تهران و دانشگاه شریف که رتبه بالای 500 است، قرار دارد.

2-دانشگاه فناوری مالزی (UTM): قدیمی‌ترین و بزرگترین دانشگاه فنی مهندسی کشور مالزی است که متشکل از کالج های محلی با حوزه فعالیت دوره های علمی-کاربردی می باشد.

8

عربستان

1-مکه: اگر چه سفر به شهر مکه، معنوی است ولی مکه یک شهر تاریخی که مطالعه تاریخ اسلام بدون مطالعه میراث ماندگار و مرکز ثقل اعتقادات بیش از 2 میلیارد مسلمان و اهل کتاب، ممکن نیست.

2-مدینه: مرکز و شهر تاریخی پرورش اسطوره انسانی و بهترین اشرف مخلوقات که تبلور معنویات را برای انسانهای کره خاکی را بدنبال دارد، بدون مطالعه این شهر، شناخت از انسان را ناقص می نماید، لذا سفر به مکه و مدینه برای هر انسانی به لحاظ معنوی واجب و به لحاظ مطالعه تاریخ اسلام، توصیه می شود.

9

مالت

1-والتا: کوچکتری پایتخت یک کشور جزء اتحادیه اروپا است. مالت با جمعیت بیش از 400 هزار نفر، کشوری در جنوب اروپاست که مستعمره بریتانیا بوده و از موقعیت راهبردی یک پایگاه دریایی برخوردار است.

10

اتریش

1-دانشگاه وین: یکی از قدیمی‌ترین دانشگاههای اروپایی است که بیش از 100 هزار دانشجو دارد. وین پایتخت جهانی موسیقی و موزه تاریخ هنر در آن قرار دارد.

2-موزه اسپرانتو: در کل، حدود ۵۰۰ زبان فراساخته‌ی گوناگون مستندسازی شده‌اند که مهم‌ترین‌شان اسپرانتو و اینترلینگوا است. این موزه محل نگه‌داری از منابع گوناگون مربوط به زبان فراساخته‌ی اسپرانتو است، که در وین پایتخت اتریش قرار دارد.

 

11

فنلاند

1-هلسینکی (فنلاند): به عنوان یکی از بهترین‌ها نظام آموزشی دنیا شناخته می‌شود. نظام آموزشی فنلاند سیستمی برابرطلب بدون هیچ گونه شهریه‌ای می‌باشد. در مدرسه به دانش آموزان تمام وقت نهار رایگان داده می‌شود.

2- از سال ۲۰۱۶، تمام مدارس این کشور شمال اروپا، نظام آموزشی جدید را با عنوان  "یادگیری پدیده محور" در برنامه دارند. برای نمونه، دانش آموزان کلاس چهارم یک مدرسه علاقه دارند تا همراه با معلم‌های خود تاریخ تکامل تلفن‌های هوشمند را بررسی کنند. برای بررسی این موضوع، وقتی صحبت از این می‌شود که چرا مردم از تلفن همراه استفاده می‌کنند، ریاضیات و آمار به کار گرفته می‌شوند و برای فهمیدن اینکه پیامک چگونه شیوه نگارش مردم را تغییر داده، پای ادبیات به میان می‌آید. به این ترتیب، دانش‌آموزان بسرعت با موضوع ارتباط برقرار می‌کنند

3- آموزش مقدماتی حرفه‌ای (آموزش ۳۲ ساله) که در مدارس فنی وحرفه‌ای تخصصی یا چند رشته‌ای ارائه می‌شود. آموزش عالی فنی و حرفه‌ای (آموزش ۵۳ سال) که معمولاً در دانشکده‌های تخصصی عرضه می‌گردد که می‌توان یا پس از مدرسه جامع یا پس از اتمام تحصیلات مقطع متوسطه در آن حضور یافت.

12

آسیای میانه

1-ارمنستان:

2-تاجیکستان:

3-گرجستان:

کشورهای آسیای میانه که بعد از اتحاد جماهیر شوروی به استقلال رسیدند. در این سالها با تمرکز بر صنعت گردشگری و سرمایه گذاری و اقامت، از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند و این کشورها برای ایرانیان نیز جذاب و سهل الوصول بوده و لذا از طرفی کشور ارمنستان بطور مستقیم و تاجیکستان و گرجستان باواسطه با ایران هم مرز و قابل مطالعه هستند. چه بسا سیل عظیمی از ایرانیان متقاضی تحصیلات در مقطع دکترا در سالهای تا قبل از 2014 در دانشگاههای تاجیکستان به زبان روسی مشغول به تحصیل بودند.