هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

آدرس دانشگاه :

بندرلنگه- ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای - خیابان دانشگاه جامع 

کد پستی :  94594-79717

تلفن تماس :

تلفن: 4- 2226002     تلفن گویا خدمات آموزشی : 2226005  - 0762             دورنگار : 2226010 -762-98+  

پست الکترونیک :

uastl38067@yahoo.com

info@uastl.com