هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

آدرس دانشگاه :

بندرلنگه- ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای- خیابان دانشگاه جامع           کلیک کنید تا موقعیت و کروکی دانشگاه مشاهده کنید

کد پستی :94594-79717

تلفن تماس :

تلفن: 4- 44226002    تلفن گویا خدمات آموزشی : 44226005-076          دورنگار : 44226010 -76-98+  

پست الکترونیک :

uastl@yahoo.com

info@uastl.com